Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania

Przewodnik multimedialny po Systemie Badań Ankietowych


Aktywacja i dezaktywacja ankiety

Opcje publikacji ankiety w systemie Lime Survey

Kopiowanie, eksportowanie i importowanie ankiet

Podstawowe sposoby dystrybucji ankiety

EduDrive System Badań Ankietowych