Multimedialne Centrum e-Edukacji i Wspierania
Kształcenia Osób Niepełnosprawnych

Cel projektu

Głównym celem projektu pn. Multimedialne Centrum e-Edukacji i Wspierania Kształcenia Osób Niepełnosprawnych jest zwiększenie dostępu społeczeństwa regionu, w szczególności osób niepełnosprawnych, do szeroko rozumianych zasobów edukacyjnych UMK. W tym celu Uczelnia rozpoczęła wiosną 2010 roku rozbudowę istniejącego zaplecza Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania, które było możliwe dzięki wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach obecnego projektu e-Edukacja UMK kontynuuje rozpoczęte działania inwestycyjne, w ramach których przewidziane jest m.in. wyposażenie nowo powstałej części Centrum w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie pozwalające na prowadzenie na wysokim poziomie zajęć dydaktycznych.

Cel projektu

Dzięki realizacji projektu przewiduje się przede wszystkim:

  • utworzenie dwóch nowoczesnych pracowni komputerowych w pełni przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • utworzenie pracowni multimedialnej, która umożliwi przygotowywanie profesjonalnych materiałów dydaktycznych przeznaczonych do realizacji zajęć w formie kształcenia na odległość,
  • uruchomieniu na UMK ogólnodostępnego portalu edukacyjnego,
  • przygotowaniu cyklu materiałów e-learningowych przeznaczonych dla nauczycieli chcących wykorzystywać nowoczesne technologie w swojej pracy dydaktycznej.

Zakończenie projektu zostało zaplanowane na styczeń 2012. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 1 836 438,80 zł, z czego 1 377 329,10 zł stanowi wsparcie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.