Multimedialne Centrum e-Edukacji i Wspierania
Kształcenia Osób Niepełnosprawnych

Laboratoria komputerowe

Laboratoria komputerowe

Projekt zakłada utworzenie dwóch laboratoriów komputerowych:

  • Laboratorium komputerowe I
    Przeznaczone będzie do prowadzenia specjalistycznych zajęć dydaktycznych oraz szkoleń informatycznych wymagających wykorzystywania najnowszego sprzętu oraz oprogramowania komputerowego. Pracownia została przewidziana na 16 stanowisk, spośród których część zostanie przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami. Wiąże się to z koniecznością zakupu m.in. przystawek brajlowskich, powiększalników ekranu, urządzeń umożliwiających sterowanie komputerem przy pomocy ruchów głowy itp. Projekt przewiduje również wyposażenie pracowni w nowatorską, interaktywną tablicę edukacyjną, która nie tylko ułatwi prowadzenie zajęć z osobami niepełnosprawnymi, ale umożliwi też pracownikom UCNTN podjęcie prac badawczych i programistycznych związanych z tworzeniem nowoczesnych aplikacji edukacyjnych.
  • Ogólnodostępne laboratorium komputerowe
    Składać się będzie z 15 wysokiej klasy stanowisk komputerowych wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.