Multimedialne Centrum e-Edukacji i Wspierania
Kształcenia Osób Niepełnosprawnych

Materiały e-learningowe

Projekt „Multimedialne Centrum e-Edukacji i Wspierania Kształcenia Osób Niepełnosprawnych” zakłada również przygotowanie cyklu materiałów e-learningowych, które zostaną udostępnione na stronach portalu edukacyjnego. Materiały te będą skierowane do wszystkich nauczycieli naszego regionu, planujących wykorzystywać technologie ICT w swojej pracy dydaktycznej, w tym przede wszystkim techniki kształcenia na odległość.

Materiały e-learningowe

Tematyka szkoleń obejmie następujące zagadnienia:

  1. Metodyka kształcenia na odległość,
  2. Obsługa platformy zdalnego nauczania Moodle,
  3. Praca z grafiką cyfrową na potrzeby e-learningu,
  4. Tworzenie edukacyjnych materiałów wideo,
  5. Animacja komputerowa w kształceniu na odległość,
  6. Tworzenie multimedialnych, interaktywnych materiałów e-learningowych,
  7. E-learning w kształceniu osób niepełnosprawnych,
  8. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w kształceniu osób niedowidzących,
  9. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w kształceniu osób niedosłyszących,
  10. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w kształceniu osób ograniczonych ruchowo.