Multimedialne Centrum e-Edukacji i Wspierania
Kształcenia Osób Niepełnosprawnych

Portal Edukacyjny

Przedmiotowy Portal Edukacyjny umożliwi zdecydowane zwiększenie dostępu społeczeństwa regionu do szeroko rozumianych zasobów edukacyjnych UMK, a jednocześnie pozwoli na zintegrowanie wszystkich najważniejszych usług informatycznych wspierających procesy dydaktyczne na uniwersytecie.

Portal Edukacyjny

Funkcjonalność portalu edukacyjnego UMK będzie umożliwiała przede wszystkim:

  • publikowanie szeroko rozumianych zasobów edukacyjnych w Internecie - oprócz nagrań wideo planowane jest zamieszczanie materiałów edukacyjnych m.in. w formie tekstów, publikacji naukowych, galerii zdjęć czy też interaktywnych animacji komputerowych. W ramach portalu zostało też przewidziane stałe miejsce dla studenckich kół naukowych działających na toruńskiej uczelni, których aktywność będzie stanowiła istotną rolę w funkcjonowaniu systemu.
  • stworzenie jednolitego, zintegrowanego systemu informatycznego, pozwalającego na sprawną realizację zajęć w formie kształcenia na odległość. System ten stworzy dla uczestników szkoleń e-learningowych swobodny dostęp do wszystkich zgromadzonych na UMK zasobów edukacyjnych. Ponadto integracja z systemem Uniwersyteckiej Telewizji Internetowej, a także systemem wideokonferencyjnym, którego zakup jest planowany w ramach niniejszego projektu, uczyni z portalu w pełni multimedialne, interaktywne środowisko nauczania na odległość.