Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania

E-learning

E-learning jest coraz powszechniej wykorzystywaną techniką doskonalenia zawodowego, np. przez osoby pracujące czy zajmujące się domem. Z powodzeniem może być też wykorzystywany w środowisku akademickim, przynosząc korzyści zarówno nauczycielom, jak i studentom.

Korzyści dla nauczycieli akademickich

Stosowanie metod e-learningowych pozwala na łatwe dostarczanie studentom materiałów dydaktycznych, niezależnie od ich formatu oraz przeznaczenia, np. zasobów tekstowych, zdjęć, nagrań dźwiękowych, filmów, prezentacji multimedialnych, animacji, czy też specjalistycznych plików komputerowych charakterystycznych dla danej dyscypliny naukowej. To także doskonały sposób na utrzymywanie kontaktu ze studentami, dzięki modułom e-mailowym, możliwościom prowadzenia przedmiotowych forów dyskusyjnych czy też wymianie prywatnych wiadomości.

System posiada rozbudowane możliwości koordynowania procesu dydaktycznego, a także wbudowane narzędzia analizowania aktywności i postępów w nauce uczestników zajęć. Prowadzący mogą w łatwy sposób tworzyć zadania w kursie i decydować o formie ich rozwiązania (np. odpowiedź pisemna lub konieczność wysłania pliku). Mają też możliwość przeprowadzania egzaminów w formie internetowej, które mogą być sprawdzane automatycznie przez komputer. Wszystkie materiały dydaktyczne przygotowywane pod dany kurs e-learningowy można też z łatwością wykorzystywać podczas innych zajęć, kopiując je pomiędzy różnym platformami.

Korzyści dla studentów

Udział w kursie e-learningowym daje prosty i nieograniczony dostęp do materiałów dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć. Materiały wykorzystywane na zajęciach mogą mieć różnorodną formę (tekst, materiały audio i wideo, zdjęcia), co ułatwia przyswajanie wiedzy. Platformy e-learningowe ułatwiają komunikację z prowadzącym oraz pozostałymi uczestnikami kursu. Dzięki temu można szybko rozwiązywać skomplikowane zagadnienia lub wymieniać się materiałami dydaktycznymi. Możliwość wielokrotnego powtarzania poszczególnych modułów zajęciowych pozwala na dostosowanie przebiegu kursu do indywidualnych potrzeb i możliwości uczącego się.

Przygotowywane w UCNTN kursy e-learningowe są zintegrowane z systemem UMK TV oraz platformą Moodle. To rozwiązanie pozwala na łatwą publikację treści stworzonych na potrzeby danego kursu.

Jak stworzyć kurs e-learningowy? Pomogą w tym pracownicy UCNTN
  1. Na początku należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie jednostki. Należy w nim krótko opisać tematykę kursu, wymienić planowane elementy multimedialne, podać termin rozpoczęcia i czas trwania całego kursu. Na formularzu należy oczywiście umieścić swoje dane kontaktowe.
  2. Po przyjęciu zgłoszenia, opiekun projektu e-learningowego opracowuje wspólnie z nauczycielem szczegółowy plan kursu, jego zakres tematyczny i godzinowy, a także formę materiałów dydaktycznych, które mają być wykorzystywane podczas zajęć.
  3. W dalszym etapie opiekun projektu przedstawia gotowy plan pracownikom technicznym UCNTN, którzy pomagają dobrać narzędzia informatyczne najodpowiedniejsze do realizacji danych zajęć. Pracownicy Centrum prowadzą też szkolenia dla wykładowców z zakresu obsługi tych narzędzi.
  4. Wykorzystując wybrane rozwiązania informatyczne nauczyciel przygotowuje swój kurs e-learningowy przy stałym wsparciu technicznym pracowników Centrum. Wszystkie materiały dydaktyczne (np. nagrania wideo, materiały graficzne, animacje, elementy interaktywne), do których przygotowania niezbędne jest wykorzystanie specjalistycznych narzędzi informatycznych, są opracowywane przez pracowników technicznych UCNTN z pomocą opiekuna kursu oraz nauczyciela realizującego dane zajęcia.
  5. Gotowe zasoby są zamieszczane w systemie e-learningowym UMK (Moodle + UMK TV), w oparciu o który nauczyciel prowadzi dalej swoje zajęcia. Na tym etapie UCNTN zapewnia bieżącą pomoc techniczną dla wszystkich pracowników oraz studentów UMK biorących udział w studiach zdalnych.

W sprawie szczegółów dotyczących prowadzenia zajęć e-learningowych należy się kontaktować bezpośrednio z Dyrektorem UCNTN.

Dla osób, które stawiają pierwsze kroki w zdalnym nauczaniu oferujemy bezpłatne szkolenia z obsługi systemu Moodle i systemu Wiki. Osoby posiadające konta na serwerach UMK mogą skorzystać ze zdalnego kursu „Moodle w praktyce”.

EduDrive System Badań Ankietowych