Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania

Informacje o Centrum

Podstawowym zadaniem Centrum jest opracowywanie i rozpowszechnianie narzędzi informatycznych umożliwiających wzbogacanie form kształcenia na Uniwersytecie. Szczególny nacisk w tym zakresie jest kładziony na sprzęt oraz oprogramowanie wykorzystywane w zajęciach dydaktycznych prowadzonych w formie kształcenia na odległość.

Do głównych zadań UCNTN należą:

Rada Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania

EduDrive System Badań Ankietowych