Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania

Rada UCNTN

Zadania

Skład

prof. dr hab. Beata Przyborowska
Prorektor ds. Kształcenia UMK, przewodnicząca Rady
dr hab. Wojciech Knieć, prof. UMK
Wydział Humanistyczny
dr hab. Rafał Moczkodan
Wydział Filologiczny
dr hab. Monika Wałachowska
Wydział Prawa i Administracji
dr Bogumiła Kupcewicz
Wydział Farmaceutyczny
dr Mariusz Piwiński
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dr Tomasz Wolniewicz
Uczelniane Centrum Informatyczne UMK
dr inż. Maciej Pańka
Dyrektor UCNTN
EduDrive System Badań Ankietowych