Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania

Nagrania i transmisje - UMK TV

System Uniwersyteckiej Telewizji Internetowej został stworzony z myślą o łatwym publikowaniu różnorodnych materiałów filmowych, dotyczących bieżącej działalności UMK. Na stronach telewizji można znaleźć m.in. liczne zasoby edukacyjne, naukowe, kulturalne, jak również produkcje studenckie. Realizacją tych materiałów zajmuje się UCNTN, jednak każdy z pracowników oraz studentów Uniwersytetu może zgłaszać własne propozycje nagrań bądź transmisji internetowych na żywo.

Zgłoszenie nagrania – procedura i czas realizacji

Wszystkie nagrania publikowane w UMK TV muszą być poprzedzone wysłaniem wniosku drogą elektroniczną. Po pomyślnym zarejestrowaniu wniosku w systemie UMK TV, osoba zgłaszająca nagranie otrzymuje wiadomość mailową z potwierdzeniem jego wysłania. W ciągu 5 dni roboczych z nadawcą wniosku kontaktuje się pracownik UCNTN i wspólnie ustalają czas trwania nagrań, proponowany termin realizacji i docelowe miejsce publikacji materiału (UMK TV, platforma Moodle lub inne formy, ustalone przez osobę składającą wniosek).

W przypadku, gdy osoba występująca na filmie nie jest osobą zgłaszającą nagranie (np. jeden z prelegentów konferencji naukowej), należy dodatkowo dostarczyć pisemną zgodę takiej osoby na publikację filmu z jej udziałem w systemie UMK TV.

Czas realizacji gotowego materiału wideo zależy od szeregu czynników technicznych i organizacyjnych, które wpływają na proces i – w konsekwencji – czas trwania montażu. Zasadniczo większość realizowanych materiałów dostarczana jest do zgłaszającego w terminie 14 dni od daty zakończenia zgłaszanego nagrania. W szczególnych przypadkach zgłaszający jest informowany o wcześniejszym lub późniejszym terminie dostarczenia gotowego materiału.

Zgłoszenie własnego materiału do publikacji w systemie UMK TV

Platforma Uniwersyteckiej Telewizji Internetowej pozwala również na publikację własnych materiałów, przygotowanych poza Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania. Publikacja takich nagrań musi odbywać się za zgodą osób dysponujących prawami autorskimi do materiału. W celu publikacji nagrania przygotowanego poza UCNTN, należy złożyć pisemny wniosek dostępny na tej stronie.

Transmisje internetowe

Zaplecze techniczne UCNTN pozwala także na prowadzenie transmisji internetowych na żywo. Transmisje na żywo powinny być zgłaszane do UCNTN na tych samych zasadach, co omówione wcześniej nagrania wideo.

Inne nagrania

UMK TV, ze względu na profil edukacyjny, różni się od innych telewizji, zarówno tradycyjnych, jak i tych działających jedynie w internecie – nie pozostajemy jednak obojętni na ważne wydarzenia spoza uczelni, z których relacje możemy publikować na naszych stronach internetowych. Dla osób niezwiązanych bezpośrednio z UMK pozostawiamy formularz zgłoszeniowy, umożliwiający informowanie nas o wszystkich ciekawych wydarzeniach z regionu, niekoniecznie związanych ze statutową działalnością UCNTN.


Wszystkie nagrania realizowane w systemie Uniwersyteckiej Telewizji Internetowej odbywają się po zaakceptowaniu Regulaminu UMK TV przez osobę zgłaszającą. Brak akceptacji regulaminu jest równoznaczny z odrzuceniem złożonego wniosku o nagranie bądź przeprowadzenie transmisji.

Regulamin UMK TV

EduDrive System Badań Ankietowych