Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania

Pomoc techniczna

Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania zatrudnia informatyków oraz specjalistów z zakresu szeroko rozumianych multimediów.

Rozwijamy i dbamy o poprawne działanie wszystkich najważniejszych usług informatycznych wspierających dydaktykę w UMK, m.in. system Moodle, Wiki, systemy wideokonferencyjne oraz system telewizji uniwersyteckiej. Tworzymy własne rozwiązania informatyczne oraz testujemy i wdrażamy dostępne na rynku systemy, które mogą być wykorzystywane w procesach edukacyjnych.

Oferujemy też pomoc techniczną nauczycielom, którzy prowadzą zajęcia w naszej jednostce. Pomoc dotyczy bieżącej konserwacji sprzętu wykorzystywanego w trakcie zajęć oraz rozwiązywania nagłych problemów, związanych z funkcjonowaniem poszczególnych urządzeń oraz aplikacji komputerowych.

Pomagamy w przygotowywaniu zaawansowanych materiałów dydaktycznych, zawierających elementy graficzne, animacje oraz nagrania audio-wideo.

Prowadzimy też specjalistyczne szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych. Jesteśmy otwarci na współpracę z osobami, które mają już doświadczenie w stosowaniu tego typu metod, ale również pomagamy stawiać pierwsze kroki w świecie komputerowo wspomaganej dydaktyki.

EduDrive System Badań Ankietowych