Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania

Pracownie komputerowe

Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania dysponuje trzema pracowniami komputerowymi, wyposażonymi łącznie w 47 stanowisk. Komputery w pracowniach mogą być wykorzystywane zarówno do wzbogacenia zajęć dydaktycznych (wyświetlanie prezentacji, prac, wykładów, etc.), jak i wykonywania ćwiczeń w trakcie spotkań ze studentami.

Komputery stacjonarne używane w pracowniach wyposażone są w najnowszej klasy podzespoły, umożliwiające wykonywanie zaawansowanych obliczeń, przydatnych w obróbce grafiki 3D, montażu materiałów audio i wideo, projektowaniu CAD czy strumieniowaniu wideo w internecie.

Na wszystkich stanowiskach w pracowniach UCNTN zainstalowany jest pakiet programów przeznaczonych do edycji tekstu, tworzenia stron WWW i prac graficznych, a także programów kartograficznych, programistycznych oraz narzędzi ułatwiających korzystanie z komputerów osobom niepełnosprawnym.

Do każdego stanowiska zostały dołączone słuchawki z mikrofonem oraz tablet graficzny.


Zobacz pełną listę oprogramowania dostępnego w UCNTN


Jak poprowadzić zajęcia dydaktyczne w Centrum?

Powyższe ustalenia dotyczące zajęć semestralnych nie wykluczają możliwości wykorzystania pomieszczeń UCNTN do realizacji zadań jednorazowych (m.in. okazjonalnych zajęć dydaktycznych, seminariów czy nagrań studyjnych). Rezerwacja pomieszczeń do takich celów odbywa się na drodze bezpośrednich ustaleń z Dyrektorem UCNTN.

EduDrive System Badań Ankietowych