Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania

Szkolenia

UCNTN organizuje specjalistyczne szkolenia informatyczne dla wszystkich pracowników UMK, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii w działalności dydaktycznej i naukowej. Na szkolenia należy umawiać się indywidualnie (lub w szerszym gronie), kontaktując się bezpośrednio z odpowiednim pracownikiem Centrum. Aktualna lista kursów, oferowanych przez UCNTN obejmuje:


więcej »

Uniwersytecka platforma e-learningowa Moodle

Informacje o szkoleniu

System Moodle jest darmową platformą internetową wspomagającą prowadzenie zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Moodle w swojej bogatej ofercie umożliwia między innymi:

  • udostępnianie studentom notatek i materiałów dydaktycznych w postaci elektronicznej
  • łatwą komunikację prowadzącego ze studentami (wbudowany komunikator, klient pocztowy, fora dyskusyjne, czaty)
  • przeprowadzanie różnorodnych testów oraz egzaminów on-line
  • prowadzenie wykładów na żywo, w formie przekazu wideo za pośrednictwem Uniwersyteckiej Telewizji Internetowej
Terminy szkoleń

Indywidualnie konsultowane z prowadzącym

Rejestracja

Miłosz Kuźma
+48 56 611 2080
Milosz.Kuzma@umk.pl

więcej »

System Wiki

Informacje o szkoleniu

Wiki jest uniwersyteckim systemem ułatwiającym wspólną pracę wielu użytkowników nad jednym dokumentem. Zasada działania systemu jest bardzo podobna do znanej powszechnie Wikipedii. Różnica polega na tym, że w przypadku systemu uczelnianego, każdy pracownik oraz student UMK może zakładać i rozwijać dowolne wątki tematyczne, niekoniecznie dotyczące wyłącznie definicji kolejnych pojęć encyklopedycznych. Uniwersalność systemu Wiki pozwala m.in. na zespołowe opracowywanie materiałów naukowych z danej dziedziny, które mogą być tworzone wspólnie przez nauczycieli akademickich oraz ich studentów.

Terminy szkoleń

Indywidualnie konsultowane z prowadzącym

Rejestracja

Paweł Wojdyło
+48 56 611 4969
Pawel.Wojdylo@umk.pl

więcej »

System wideokonferencyjny

Informacje o szkoleniu

System wideokonferencyjny pozwala na komunikację kilkudziesięciu osobom jednocześnie, swobodną wymianę plików, a także umożliwia szereg ustawień pozwalających na dostosowanie warunków wideokonferencji do bieżących potrzeb. Spotkania wideokonferencyjne mogą być w całości nagrywane, a później udostępniane online lub przesyłane do konkretnych odbiorców. Dzięki temu można odtworzyć i zaprezentować przebieg spotkania osobom, które nie mogły wcześniej uczestniczyć w wideokonferencji.

Terminy szkoleń

Indywidualnie konsultowane z prowadzącym

Rejestracja

Miłosz Kuźma
+48 56 611 2080
Milosz.Kuzma@umk.pl

więcej »

iPad w edukacji

Informacje o szkoleniu

Multimedialne tablety Apple iPad to urządzenia oparte na dotykowej obsłudze aplikacji. Dzięki niewielkim wymiarom doskonale sprawdzają się jako mobilne stanowiska pracy. Swobodny dostęp do materiałów naukowych zapewnia stała łączność z bezprzewodową siecią internetową. Każde z urządzeń wyposażone jest też w wysokiej jakości aparat fotograficzny oraz kamerę internetową, umożliwiające m.in. nagrywanie materiałów filmowych w jakości HD oraz prowadzenie spotkań wideokonferencyjnych.

Terminy szkoleń

Indywidualnie konsultowane z prowadzącym

Rejestracja

Ryszard Chrystyniak
+48 56 611 4964
Ryszard.Chrystyniak@umk.pl

więcej »

Grafika, Animacja i Wideo w Internecie

Informacje o szkoleniu

"GAWIN2 – grafika, animacja i wideo w Internecie" to cykl profesjonalnych szkoleń informatycznych skierowanych do osób dorosłych, zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy, kwalifikacji i umiejętności osób pracujących w zakresie wykorzystywania specjalistycznych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Terminy szkoleń

http://gawin2.umk.pl/harmonogram.html

Rejestracja

Miłosz Kuźma
+48 56 611 2080
Milosz.Kuzma@umk.pl

EduDrive System Badań Ankietowych