Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania

System Badań Ankietowych

System pozwala na łatwe i szybkie tworzenie kwestionariuszy, zarówno w formie tradycyjnej (wersja do druku), jak i elektronicznej (ankiety on-line). Przygotowane ankiety można publikować w internecie, umieszczać na własnych stronach WWW, a także rozsyłać zaproszenia do ich wypełniania przy pomocy wbudowanej książki adresowej. Wszystkie odpowiedzi, które zostaną udzielone w danym badaniu są automatycznie rejestrowane przez system i umieszczane w centralnej bazie - niezależnie od miejsca opublikowania ankiety. Dzięki temu twórca ankiety ma zawsze łatwy dostęp do wszystkich zebranych przy jej pomocy wyników.

System ankietowy posiada obecnie 20 różnych typów pytań, m.in. jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, rozwijane listy, pytania wymagające udzielenia pisemnej odpowiedzi, a także wszelkiego rodzaju skale ocen. Możliwe jest tworzenie zarówno ankiet jawnych jak i anonimowych, a liczba pytań wchodzących w skład pojedynczego badania jest nieograniczona. Platforma posiada także rozbudowany mechanizm raportowania, pozwalający na zaawansowane analizowanie zebranych wyników, wraz z możliwością ich eksportu m.in. do programów Microsoft Word, Microsoft Excel, a także do formatu SPSS.

Osoby, które nie posiadają konta na serwerach UMK, również mogą skorzystać z Systemu Badań Ankietowych. W tym celu należy wypełnić pisemny wniosek o przyznanie uprawnień. W przypadku studentów, którzy nie posiadają konta na serwerach UMK, wniosek o korzystanie z Systemu Badań Ankietowych musi zostać podpisany przez pracownika UMK, będącego opiekunem prowadzonych przez nich badań.


Strona główna Systemu Badań Ankietowych
Przewodnik multimedialny po Systemie Badań Ankietowych

EduDrive System Badań Ankietowych