Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania

Moodle UMK

System Moodle jest darmową platformą internetową wspomagającą prowadzenie zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Dzięki Moodle, prowadzący mają możliwość łatwego udostępniania studentom materiałów dydaktycznych w postaci elektronicznej, komunikację z wybranymi grupami ćwiczeniowymi, a nawet opcję przeprowadzania testów i egzaminów on-line. Integracja z systemem Uniwersyteckiej Telewizji Internetowej pozwala na transmitowanie wykładów na żywo.

Każdy wydział ma dostęp do własnej platformy zdalnego nauczania, z której mogą korzystać zarówno jego pracownicy jak i studenci. Jednostki UMK, które nie korzystają jeszcze z systemu, mają możliwość założenia swojej własnej platformy Moodle na serwerach UCNTN. W tym celu należy kontaktować się bezpośrednio z kierownikiem Centrum.

W przypadku zajęć ogólnouczelnianych można również skorzystać z platformy dostępnej dla wszystkich pracowników naszej Uczelni, która znajduje się pod adresem https://moodle.umk.pl/. Na tej platformie znajduje się też szkolenie e-learningowe przygotowane przez pracowników Centrum, o nazwie "Moodle w praktyce", w którym może wziąć udział każdy pracownik UMK. Celem tego szkolenia jest przybliżenie w zwięzły i przystępny sposób wszystkich najważniejszych funkcji i możliwości systemu Moodle.

UCNTN prowadzi też tradycyjne szkolenia dla pracowników Uczelni z zakresu obsługi systemu Moodle.


Pełna lista adresów platform Moodle dostępnych na naszej Uczelni
Nazwa platformy Adres internetowy
Ogólnouczelniany system Moodle https://moodle.umk.pl/
Ośrodek Alliance Française w Toruniu https://moodle.umk.pl/AF
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy https://moodle.umk.pl/BHP
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Collegium Medicum https://moodle.umk.pl/BHPCM
Biblioteka Medyczna Collegium Medicum https://moodle.umk.pl/BM
Biblioteka Uniwersytecka https://moodle.umk.pl/BU
Expanding Horizons in European Geography Teaching https://moodle.umk.pl/EXHEGET
Gimnazjum i Liceum Akademickie https://moodle.umk.pl/GiLA
Instytut Socjologii https://moodle.umk.pl/IS
Kognitywistyka https://moodle.umk.pl/kognitywistyka
Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej https://moodle.umk.pl/OG
Lingua Franca for European Soils https://moodle.umk.pl/LIFES
Międzynarodowe Studia Animacji Obszarów Wiejskich Europy https://moodle.umk.pl/EMRA
Otwarte kursy e-learningowe https://moodle.umk.pl/OtwarteZasoby
Projekt WZROST https://moodle.umk.pl/WZROST
Podyplomowe Studium Problemów Przestępczości Komputerowej https://moodle.umk.pl/PSPPK
Postgraduate Studies of Computer Crime Problems https://moodle.umk.pl/PSoCCP
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych https://moodle.umk.pl/SPNJO
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska https://moodle.umk.pl/WBIOS
Wydział Chemii https://moodle.umk.pl/WCh
Wydział Farmaceutyczny https://moodle.umk.pl/WFarm
Wydział Filologiczny https://moodle.umk.pl/WF
Wydział Humanistyczny https://moodle.umk.pl/WH
Wydział Lekarski https://moodle.umk.pl/WLek
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania https://moodle.umk.pl/WNEiZ
Wydział Nauk Historycznych https://moodle.umk.pl/WNH
Wydział Nauk o Zdrowiu https://moodle.umk.pl/WNoZ
Wydział Nauk o Ziemi https://moodle.umk.pl/WNoZi
Wydział Nauk Pedagogicznych https://moodle.umk.pl/WNP
Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych https://moodle.umk.pl/WPiSM
Wydział Prawa i Administracji https://moodle.umk.pl/WPiA
Wydział Sztuk Pięknych https://moodle.umk.pl/WSP

Użytkowanie systemu Moodle

Chcąc w pełni korzystać z możliwości systemu Moodle należy zalogować się wykorzystując do tego celu uczelniane konto pocztowe. Po zalogowaniu należy wybrać odpowiednią platformę z listy wszystkich systemów e-learningowych UMK, która znajduje się z lewej strony głównego okna Moodle.

Przy pomocy tego bloku można też przełączać się pomiędzy platformami poszczególnych wydziałów, bez konieczności wielokrotnego logowania się. Jest to funkcjonalność szczególnie przydatna pracownikom, którzy prowadzą swoje kursy na kilku różnych platformach Moodle.

Każdy pracownik UMK może prowadzić kursy z wykorzystaniem platformy Moodle. W tym celu powinien zarejestrować swój adres pocztowy na wybranej platformie (poprzez jednorazowe zalogowanie), a następnie skontaktować się z Uniwersyteckim Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania, gdzie zostaną mu nadane odpowiednie uprawnienia umożliwiające zarządzanie kursami. Wydziały, które chciałyby korzystać z własnej platformy Moodle, powinny kontaktować się kierownikiem UCNTN.

Istnieje również możliwość wydelegowania pracownika UMK do roli administratora platformy Moodle danej jednostki. W tym celu należy wypełnić wniosek o nadanie praw administratora, pod którym wymagany jest podpis Dziekana lub Dyrektora Instytutu. Po nadaniu odpowienich uprawnień użytkownik jest w stanie samodzielnie (po przejściu odpowiedniego szkolenia w Centrum) w całości zarządzać daną platformą.

Administratorem systemu Moodle jest Miłosz Kuźma.

EduDrive System Badań Ankietowych