Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania

Portal Edukacyjny

Portal Edukacyjny ma służyć studentom i pracownikom Uczelni w codziennej pracy, ułatwiać organizację zajęć dydaktycznych oraz zapoczątkować stworzenie internetowej bazy materiałów edukacyjnych i kursów e-learningowych.

Strona jest dostosowana do standardów Web 2.0 - wprowadziliśmy funkcje pozwalające na stworzenie profilu użytkownika na podstawie danych logowania do konta UMK. Użytkownicy Portalu mają możliwość prowadzenia swojej strony profilowej, udziału w dyskusjach, tworzenie bloga, a także uczestnictwo w wideoczatach przy wykorzystaniu kamery internetowej.

Portal został zsynchronizowany ze stroną www.aktualnosci.umk.pl - na stronie głównej pojawiają się najnowsze informacje z życia Uczelni. Istnieje możliwość przesyłania informacji do redakcji portalu, w związku z czym mogą się na nim pojawiać wiadomości nie tylko z oficjalnego kanału UMK.

Podstawę użytkowania Portalu stanowi dział "Otwarta edukacja". Są w nim publikowane materiały z konferencji naukowych, artykuły przygotowywane przez pracowników i studentów UMK, a także różnorodne materiały naukowe i popularno-naukowe, na których publikację redakcja portalu otrzyma zgodę. Dział "Otwarta edukacja" jest też miejscem udostępniania darmowych kursów e-learningowcych, dostępnych dla wszystkich osób, również spoza UMK. Początkowe propozycje kursów zostały przygotowywane głównie przez pracowników UCNTN. Każdy pracownik naukowy i dydaktyczny ma jednak możliwość publikowania własnych kursów na stronach portalu po złożeniu odpowiedniego wniosku do UCNTN. W tworzeniu kursów e-learningowych mogą pomóc pracownicy UCNTN.

Portal Edukacyjny jest długofalową inicjatywą UCNTN i jest rozwijany we współpracy z kilkoma innymi jednostkami UMK, m.in. Uczelnianym Centrum Informatycznym, Centrum Promocji i Informacji, Działem Kształcenia oraz Działem Rekrutacji i Spraw Studenckich.


Strona główna Portalu Edukacyjnego

EduDrive System Badań Ankietowych