Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania

Telewizja internetowa UMK TV

System Uniwersyteckiej Telewizji Internetowej został stworzony z myślą o łatwym publikowaniu różnorodnych materiałów filmowych, dotyczących bieżącej działalności UMK. Na stronach telewizji można znaleźć m.in. liczne zasoby edukacyjne, naukowe, kulturalne, jak również produkcje studenckie. Realizacją tych materiałów zajmują się pracownicy UCNTN, przy wsparciu Studenckiego Zespołu Redakcyjnego UMK TV.

W lutym 2009 roku, system został zintegrowany z platformami zdalnego nauczania Moodle, dzięki czemu może on być również wykorzystywany w procesie kształcenia na odległość. Nauczyciele akademiccy mogą w łatwy sposób ograniczać dostęp do wybranych zasobów filmowych wyłącznie dla studentów, którzy są zapisani na ich zajęciach.

Zobacz więcej informacji na temat nagrań telewizyjnych realizowanych przez UCNTN.

Wymogi odnośnie łącza i przeglądarki internetowej

Wszystkie materiały filmowe oraz transmisje internetowe prowadzone za pośrednictwem UMK TV zostały przystosowane do łączy o przepustowości 512 kb/s. To jest całkowite minimum niezbędne do poprawnego odtwarzania opublikowanych nagrań wideo. Optymalną jakość przekazu można osiągnąć korzystając z łączy o prędkości 1024 kb/s, na których nie powinno być najmniejszych problemów z płynnym odbiorem transmisji. Do odbioru materiałów HD wymagane jest łącze min. 2048 kb/s.

Do poprawnego odbioru transmisji wymagana jest przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowanym odtwarzaczem Adobe Flash Player.

System UMK TV został przetestowany i działa poprawnie na następujących przeglądarkach internetowych: Internet Explorer - od wersji 7, Mozilla Firefox - od wersji 3, Opera - od wersji 11, Safari - od wersji 5 oraz Google Chrome.

Informacje prawne

Techniczna strona systemu UMK TV uniemożliwia samodzielne pobieranie zgromadzonych w nim materiałów filmowych. Wszystkie nagrania udostępniane na stronach systemu podlegają ochronie prawnoautorskiej. Ich samowolne kopiowanie i rozpowszechnianie jest niedozwolone.


Strona główna systemu UMK TV

EduDrive System Badań Ankietowych