Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania

System Wideokonferencyjny

Usługa wideokonferencyjna proponowana przez UCNTN jest oparta na oprogramowaniu Adobe Connect. System wideokonferencyjny pozwala m.in. na sprawną komunikację między uczestnikami spotkania wideokonferencyjnego, szybką wymianę plików, wyświetlanie prezentacji i udostępnianie obrazu wideo. Pracownicy UCNTN świadczą pełną pomoc techniczną podczas przygotowywania oraz w trakcie spotkania wideokonferencyjnego.

Widok wideorozmowy

Możliwości systemu

Widok prezentacji

Przykładowy przebieg spotkania wideokonferencyjnego

Konferencja rozpoczyna się od stworzenia wirtualnego "pokoju" spotkań. Prowadzący wraz z administratorem serwisu ustalają wstępny przebieg konferencji, określają prezentowane materiały i dostosowują układ okien systemu do optymalnego przedstawienia prezentowanych treści. Następnie pokój konferencyjny jest otwierany dla zaproszonych gości. Prowadzący może w dowolnym momencie zwiększyć lub ograniczyć uprawnienia uczestników konferencji w zakresie udostępniania dokumentów, nagrań z kamer lub użycia mikrofonu. Prowadzący decyduje też które części wideokonferencji mają być rejestrowane celem późniejszego udostępnienia.

Udostępnianie widoku ekranu komputera

Integracja z systemem Moodle

System wideokonferencyjny został zintegrowany z platformą Moodle. Na życzenie osoby prowadzącej można dodać pokój konferencyjny w formie dodatkowego modułu do utworzonego wcześniej kursu. Osoba prowadząca może rozszerzać lub ograniczać uprawnienia pozostałym uczestnikom kursu. W przypadku dodania modułu wideokonferencyjnego do istniejącego kursu nie ma konieczności ponownego logowania i tworzenia dodatkowych kont - są one przypisane automatycznie na podstawie kont w platformie Moodle. W wideokonferencji mogą uczestniczyć jedynie osoby zapisane na kurs, do którego został dodany pokój wideokonferencyjny. Okres dostępności modułu wideokonferencyjnego dla uczestników kursu jest ustalany indywidualnie między prowadzącym a administratorem systemu.

Pokój wideokonferencyjny na platformie Moodle

Procedura rejestracji

W celu skorzystania z systemu konferencyjnego należy wypełnić formularz rejestracyjny, zawierający podstawowe dane dotyczące spotkania (data, opis, kontakt do organizatora konferencji), który jest dostępny pod adresem www.ucntn.umk.pl/forms/konferencje/. Po wysłaniu zgłoszenia należy poczekać na kontakt ze strony administratora systemu, z którym zostaną omówione pozostałe szczegóły dotyczące przebiegu spotkania, m.in. układ okien, wykorzystywane formaty plików czy też liczba uczestników. Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad korzystania z systemu oraz ewentualnych szkoleń należy kontaktować się bezpośrednio z administratorem.


Formularz zgłoszeniowy
Strona główna systemu
Film prezentujący m.in. możliwiości Systemu Wideokonferencyjnego
Kontakt do administratora systemu - Miłosz Kuźma, tel. +48 56 611 2080

EduDrive System Badań Ankietowych