Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania

System Wiki

Wiki jest uniwersyteckim systemem ułatwiającym jednoczesną pracę wielu użytkowników nad jednym dokumentem. Zasada działania systemu jest bardzo podobna do znanej powszechnie Wikipedii. Różnica polega na tym, że w przypadku systemu uczelnianego, każdy pracownik oraz student UMK może zakładać i rozwijać dowolne wątki tematyczne, niekoniecznie dotyczące wyłącznie definicji kolejnych pojęć encyklopedycznych.

Uniwersalność systemu Wiki pozwala m.in. na zespołowe opracowywanie materiałów naukowych z danej dziedziny, które mogą być tworzone wspólnie przez nauczycieli akademickich oraz ich studentów. Najlepszym przykładem takiego zastosowania Wiki jest repozytorium powstałe w wyniku współpracy pracowników i studentów Instytutu Archeologii UMK, dostępne publicznie na stronach systemu.

Wiki jest niezwykle przyjaznym i prostym systemem, którego obsługa nie wymaga praktycznie żadnej znajomości tworzenia stron internetowych. Został oparty o zestaw specjalnych znaczników, tzw. tagów, przy pomocy których można w łatwy sposób zarządzać poszczególnymi treściami i łączyć je między sobą odnośnikami, budując w ten sposób całą strukturę witryny WWW.

Pracownicy i studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, którzy chcieliby mieć możliwość korzystania z uczelnianego systemu Wiki, powinni w pierwszej kolejności skontaktować się z pracownikami UCNTN. Dostęp do systemu wymaga bowiem utworzenia konta oraz nadania odpowiednich uprawnień.

Administratorem systemu jest Paweł Wojdyło.


Strona główna systemu Wiki

EduDrive System Badań Ankietowych